Shefqet Avdush Emini - Open Lane Poetry Anthology

International Art Symposium in Prishtina, Kosovo

Mijn kunst is te vinden in deze boeken

My art is found in these books

Arti imë gjendet në keto libra

Genius Book

Libri i Gjeniut

Open Lane Poetry 

Anthology

Korsi e Hapur  

Antologji Poetike 

Wereld Art

Arti Botror

World Art

Wereldmeesters

Mjeshtrit Botërore

Light in the lyric

Dritë ne lirikum

World Masters

Kale takken zingen om groen Book Tineke Prins

Degët e zhveshura këndojnë për Librin e gjelbër Tineke Prins

Bare branches sing for green Book Tineke Prins

Stichting Kunstcentrum Weert Album Atrium 2003

Bekende namen in de gemeente Shtime

Emrat e njohur në komunën e Shtimes

Famous names in Shtime Municipality

Third Anthology of Gogyoshi

Antologjia e tretë e Gogyoshi

1.World artist encyclopedia

Enciklopedia e artistëve botërorë

2.World artist encyclopedia

Enciklopedia e artistëve botërorë

3.World artist encyclopedia

Enciklopedia e artistëve botërorë

4.World artist encyclopedia

Enciklopedia e artistëve botërorë

Views: 1

Add a Comment

You need to be a member of L'Agenzia di Arte to add comments!

Join L'Agenzia di Arte

© 2021   Created by Francisco Urbano.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service

hit counter