Shefqet Avdush Emini's Blog – January 2019 Archive (6)

Faruk Tasholli: Piktori Shefqet Avdush Emini pushton botën

Kulturë

Wednesday, 23.10.2013, 06:24 PM

PIKTORI NGA KOSOVA PUSHTON QENDRA BOTËRORE TË ARTIT…

Continue

Added by Shefqet Avdush Emini on January 28, 2019 at 15:55 — No Comments

Artist Shefqet Avdush Emini - NEWS: Recensie of my artwork

   …

Continue

Added by Shefqet Avdush Emini on January 28, 2019 at 15:53 — No Comments

SHEFQET AVDUSH EMINI MY PERFORMANCE

Continue

Added by Shefqet Avdush Emini on January 28, 2019 at 15:51 — No Comments

FESTANIADA E TITUJVE PEGASIANE (FINAL) 20 ÇMIME 20 SHTETE

FESTANIADA E TITUJVE PEGASIANE (FINAL) …
Continue

Added by Shefqet Avdush Emini on January 28, 2019 at 15:49 — No Comments

HERE YOU CAN SEE A LOT- ARTIST SHEFQET AVDUSH EMINI

 …
Continue

Added by Shefqet Avdush Emini on January 28, 2019 at 15:47 — No Comments

FITUESIT KREATIVË NGA 45 VENDE TË BOTËS PЁR VITIN 2015

 

FITUESIT KREATIVË NGA 45 VENDE TË BOTËS PЁR VITIN 2015 , LNPSHA “PEGASI” ALBANIA ,…

Continue

Added by Shefqet Avdush Emini on January 28, 2019 at 15:30 — No Comments

© 2022   Created by Francisco Urbano.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service

hit counter